woensdag 24 november 2010

vrouwen in de klassieke muziek

En de winnaar was...... een jonge vrouw, Joann Whang.
Zij ontving als deelnemer aan het Nationaal Cello Concours, gehouden tijdens de derde Amsterdamse Cellobiënnale in november 2010, de juryprijs én de publieksprijs. Ik zat tussen het publiek dat mocht meestemmen.
Echt, ik heb niet op haar gestemd omdat zij een vrouw is, maar omdat zij prachtig, beheerst en gevoelvol speelde. Toch vond ik het heerlijk dat de enige vrouwelijke finalist zo duidelijk de beste was!

Hoe zit het eigenlijk met de vrouwen in de klassieke muziekwereld?
Is dat 50/50?
Ik ken geen wetenschappelijk onderzoek, maar als regelmatige concertbezoeker (niets meer dus) weet ik dat dat bij lang na niet het geval is. Niet bij de uitvoerenden en zeker niet bij de componisten.Bij de componisten tref je zelden vrouwen aan. En als zij er dan al zijn of ooit waren dan wordt hun werk niet vaak uitgevoerd.

Als Nederlandse componiste is alleen Henriëtte Bosmans (1895-1952) algemeen bekend.Vandaar mijn motivatie tijdens de Cellobiënnale te gaan luisteren naar de All-American Cello Band. Een gelegenheidsensemble bestaande uit 8 Amerikaanse, jonge mensen (m/v 2/6), die werken speelden van Amerikaanse componisten. Dat bleken vier vrouwen, die een opdracht voor een compositie hadden gekregen, speciaal voor dit cellofeest. Geen gemakkelijke bekende muziek, maar de zaal -waarin veel jongeren- reageerde enthousiast!
Ze zijn er dus wel...aansprekende vrouwelijke componisten.
Bij de uitvoerende musici (zeker bij de Nederlandse) zien we steeds meer vrouwen, vooral onder de jongere garde. Iedereen kent onze sterviolisten Isabelle van Keulen, Liza Ferschtmann en Janine Jansen. En dan lees je: ' Viool wordt steeds meer een vrouweninstrument!'. En dat was niet aardig bedoeld.
Kinnesinne?
Er zijn inderdaad veel vrouwen die prachtig viool kunnen spelen. Maar in de orkesten en ensembles zien we vrouwen bij alle instrumenten, ook bij de blazers en de grote, onhandelbare snaarinstrumenten, zoals de bas en de harp. Vergeleken bij de bezetting van buitenlandse orkesten scoren de Nederlanders goed, kwalitatief en qua samenstelling.
Opvallende uitzondering zijn de vrouwelijke dirigenten. Wereldbekend zijn het er maar drie. En daaronder (natuurlijk) een Amerikaanse, Marin Alsop, die hier geregeld als gastdirigent optreedt.
In mei 2006 gaf zij een interview in de NRC waar zij vertelde dat zij negen was toen ze besloot dirigent te worden, nadat ze Leonard Bernstein aan het werk had gezien. "Het kwam niet bij me op dat het niet zou kunnen - een vrouw op de bok. Pas in de puberteit ontdekte ik dat ik een mannenberoep had gekozen......" . Op de vraag of ze kon verklaren dat er zo weinig vrouwelijke dirigenten waren antwoordde zij dat het wellicht iets te maken had met de leidinggevende positie van het vak.
Dat klinkt bekend.
Ook in de muziek dus een glazen plafond!

Cock Kerling, 23 november 2010
Word lid van Vrouwenbelangen als je, met ons, vindt dat Gelijk Staatsburgerschap voor vrouwen in Nederland nog niet bereikt is. Kijk voor meer informatie op http://www.vrouwenbelangen.nl/vereniging/index.htm

vrijdag 19 november 2010

IAW Newsletter - november 2010

Over 'Geweld tegen Vrouwen' zal helaas nog vaak in de IAW Newsletter moeten worden gepubliceerd. Dit onderwerp staat centraal in het IAW Congres in Zuid-Afrika van 22 t/m 27 november 2010. Daarbij gaat het vooral om het misdadige geweld in conflictgebieden. Het is van belang dit te blijven signaleren en ook, wat deze verschrikkelijke massaverkrachtingen betekenen voor de slachtoffers. Langzaam komt de geneeskundige hulp voor onze Afrikaanse zusters op gang. En de roep om vervolging van de misdadigers wordt steeds krachtiger.

IAW-leden bereiden zich voor op drie belangrijke conferenties.

1. De conferentie over Klimaatverandering in Caucun, Mexico, van 29 November t/m 10 December 2010, onder leiding van Christiana Figueres. Op: http://unfccc.int/2860.php

2. Van 22 februari t/m 4 maart 2011 vergadert de Commission on the Status of Women in New York.
Het onderwerp is: De toegankelijkheid en deelname van vrouwen en meisjes in educatie, training, wetenschap en technologie. Dit houdt ook in: de gelijkwaardige toegankelijkheid van vrouwen in beroep en werkgelegenheid.
Te vinden op: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw55/onlinediscussion3.html

3. De Commission on Sustainable Development vergadert op 5 t/m16 mei 2011, ook in New York.
Hierbij gaat het om lange termijn oplossingen voor duurzaam landbouwbeleid en het bestrijden van de armoede. Meer op: http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd16.shtml

Verder in de IAW Newsletter:
* het installeren van de leden van de Board van UN Women, waarbij Iran op het laatste ogenblik werd uitgerangeerd ten gunste van Timor Leste;
* de evaluatie van het 'mensenrechtengehalte' van de Verenigde Staten van Amerika door de Human Rights Council, en best interessant om te lezen;
* de uitbraak van polio in Congo en cholera in Haiti;
* en de blijdschap van de mensen in Myanmar over de invrijheidstelling van Aung San Suu Kyi!


check: http://www.womenalliance.org/In this newsletter we try to inform you on the Conferences which are coming next at the UN. The Conference on Climate Change in December 2010, CSW in 2011 and also the Commission on Sustainable Development.

Violence against Women will sadly stay a permanent issue in our news, but it is important to keep ringing the bell. The horrifying rape of women by criminal gangs in conflict areas have become known worldwide. We see a few rays of hope and action to help and to empower our unfortunate sisters.

The United Nations installed an Executive Board for UN Women and also agreed unanimously on three draft resolutions, including one on Violence against Women. The Human Rights Council asked the United States for a review of its human rights record. Interesting to read!

Cholera in Haiti and an outbreak of poliomyelitis in Congo demanded immediate action.

And: in Myanmar people were very happy with the freedom of Aung San Suu Kyi!
Word lid van Vrouwenbelangen als je, met ons, vindt dat Gelijk Staatsburgerschap voor vrouwen in Nederland nog niet bereikt is. Kijk voor meer informatie op http://www.vrouwenbelangen.nl/vereniging/index.htm