zondag 30 januari 2011

verkizingsbijeenkomst vrouwenbelangen


Uitnodiging voor verkiezingsbijeenkomst

Met veel genoegen nodigt het bestuur van Vrouwenbelangen u uit voor een bijeenkomst met het oog op de komende verkiezingen. De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen is mede bepalend voor de samenstelling van de Eerste Kamer en daarom van groot belang voor de stabiliteit van onze minderheidsregering. Het aantal vrouwen in de regering is gedaald tot het niveau van de jaren tachtig. Wat is er over van het streven naar gelijke deelname en gelijke invloed van mannen en vrouwen? Pas in mei komt het kabinet met een nieuwe emancipatienota. Willen we het kabinet een blanco cheque geven? Weten we wat we van andere partijen mogen verwachten?

Het bestuur van Vrouwenbelangen heeft de politieke partijen gevraagd in korte statements aan te geven waarom vrouwen zouden moeten stemmen op 2 maart en wat hun speerpunten zijn voor vergroting van de kansen van alle in Nederland wonende vrouwen. Met dit verzoek ontvingen de partijen de tekst van het VN-vrouwenverdrag. Per 1 februari kunt u de reacties van de partijen vinden op onze website. Ze vormen de basis voor de bijeenkomst met als titel

Meer vrouwen in de politiek voor een sterkere democratie.
De bijeenkomst vindt plaats op
Zaterdag 12 februari 2011 van 13.00 tot 16.00 uur
in de Idazaal,  
(Juffrouw Idastraat 2, Den Haag, tel. 070 313 2070 ).
Ingang via de poort naast Prinsestraat 37, Den Haag

Wij brengen deze middag de verkiezingen in verband met het VN-vrouwenverdrag. Wij zijn verheugd dat we Caecilia van Peski, VN-vrouwenvertegenwoordigster in 2010, en Mieke van der Burg, voorzitter van de Vereniging voor Vrouw en Recht en ex Tweede Kamerlid, als spreeksters kunnen aankondigen.
Caecilia van Peski spreekt over de relatie tussen vrouwen en democratie.
Mieke van der Burg zal ingaan op de relatie tussen speerpunten van de partijen en de conclusies van het CEDAW-comité over de implementatie van het verdrag in Nederland.
Na deze korte inleidingen kunnen de deelnemers en de vertegenwoordig(st)ers van politieke partijen de discussie aangaan over belang en realisatie van die speerpunten.
Na afloop is er gelegenheid tot netwerken.

U kunt zich tot 8 februari aanmelden als deelnemer aan deze bijeenkomst per email: bureau@vrouwenbelangen.nl  o.v.v. 12 februari, of per telefoon nr 06 40452425 bij Freke Schoemaker. Er zijn voor u geen kosten aan deelname verbonden.
Het bestuur hoopt u te kunnen begroeten op 12 februari!

Met vriendelijke groet,

Leonie van Gils,
Voorzitter


P.S. Als u het streven naar gelijk staatsburgerschap van vrouwen en mannen in al hun diversiteit een warm hart toedraagt, kunt u aan het realiseren daarvan ook bijdragen door lid te worden van onze Vereniging. Zie daarvoor de bijgesloten flyer of download deze van onze website www.vrouwenbelangen.nl.  
Word lid van Vrouwenbelangen als je, met ons, vindt dat Gelijk Staatsburgerschap voor vrouwen in Nederland nog niet bereikt is. Kijk voor meer informatie op http://www.vrouwenbelangen.nl/vereniging/index.htm

zondag 23 januari 2011

newsletter IAW - januari 2011

Dear IAW-members,
 
Good news! In this first newsletter of 2011 we 
can announce the start of UN Women on January the 
1st, with a new website too. More good news is 
the nomination of the Women of Distinction Award 
for Dr. Kaosar Afsana, Bangladesh!
IAW is preparing for CSW - with two Parallel 
Events. There will be at least 17 IAW members 
attending CSW including those in delegations from 
several countries. The new IAW Executive team has 
been busy finalising the minutes of Congress and updating the IAW website.
The many natural disasters during the last year 
is very worrying. There should be more 
preventative measures, good governance and 
scientific research on climate change, yes, but where are the women?
 
Women of South Sudan are dreaming of 
independence. We found an interesting NGO on the 
internet, the Asia Pacific Forum on Women Law and 
Development (APWLD). Highly recommended!
And the number of women in leading positions in 
the world is slowly but steadily rising; we even have more women on stamps!
 
With kind regards,
Joke Sebus


Zie http://www.womenalliance.org/newsletter.html

Word lid van Vrouwenbelangen als je, met ons, vindt dat Gelijk Staatsburgerschap voor vrouwen in Nederland nog niet bereikt is. Kijk voor meer informatie op http://www.vrouwenbelangen.nl/vereniging/index.htm

dinsdag 4 januari 2011

'Onze' Lyda president van IAW

Tijdens het congres van IAW in november werd Lyda Verstegen, voormalig voorzitter van de Vereniging voor Vrouwenbelangen,  geinstalleerd als President van deze eerbiedwaardige internationale vrouwen-organisatie.

Hieronder leest u haar 'Maiden'-presidents-letter in de IAW-newsletter...

At the inspiring Congress in Johannesburg I had the honour of being elected President of the International Alliance of Women. The 13th. 13 is often considered not a lucky number, but we all have been 13 and survived it and we know that 13 is a period of transition.

We see by the example of South Africa how invigorating transition is, so we hope to learn from that as IAW.
In the workshops during Congress women have asked what we were about: we are about ACCESS.
When we say that maternal mortality is a breach of human rights, we mean “pregnant women have a right to ACCESS to health care”.

When we say that violence against women is a crime, we want ACCESS to the police and judiciary.
We want ACCESS to economic independence because the feminization of poverty is an infraction on human rights.
We want ACCESS to power for women leaders.
You will say that the women ministers and deputy ministers are already in power – that is not what I mean.
In Beijing in 1995, I followed a workshop on female leadership.
There it was said: “a woman, who picks up a piece of paper from the road, is a LEADER.
She wants a clean environment and she DOES something about it”.

We want ACCESS to land rights for women farmers – it is in CEDAW, the Convention for the Elimination of Discrimination Against WOMEN.

We want ACCESS to public buildings for disabled people so they can participate.

We want ACCESS to safe schools for girls.
Let me tell you a story about my grand daughter.
A boy in her school tried to kiss her all the time...
She did not like that and she told her mother. They decided to call me, her grandmother, because this was a feminist issue.
I said it was unconstitutional. Integrity of the body is a basic right in the constitution.
Next day, although only 6 years old, she said to this boy: “It is MY body and I am deciding who gets to touch it and that’s not YOU”.
ACCESS to courage to stand up for yourself is what we are striving for, when we say ‘empowerment’ and it should start young.

But the International Alliance of Women needs to be more ACCESSIBLE too! We achieved the vote, we achieved better laws, we got CEDAW, we got the Declaration Against Violence to Women, Women’s Rights as Human Rights, and the Platform for Action from Beijing.
That is where NGOs were active.

The MDGs, the Millennium Development Goals, were sprung upon us and we are desperately trying to integrate them into the Platform of Action.
All those achievements ...

We have to translate, make them ACCESSIBLE to people who do not speak UN language, and with the help of our affiliates and associates – we hope to do that.

The Board of IAW that was elected at Congress, consists of a story teller and some lawyers, a political scientist and a nurse, teachers and business women. And, of course, there is honorary president Rosy Weiss, who is an example for us all. With their help I wish to be the President of COMMUNICATION, and the CIRCULATION OF KNOWLEDGE.

A Happy New Year to you all.
Lyda VerstegenWord lid van Vrouwenbelangen als je, met ons, vindt dat Gelijk Staatsburgerschap voor vrouwen in Nederland nog niet bereikt is. Kijk voor meer informatie op http://www.vrouwenbelangen.nl/vereniging/index.htm