vrijdag 19 augustus 2011

Terug naar gescheiden onderwijs


Soms geloof je je ogen niet, als je iets leest.
"Voorstel scheiding seksen in onderwijs', NRC, 16 augustus.
Een interview met Wim Kuiper, voorzitter van de Besturenraad,
vereniging van 540 christelijke schoolbesturen met 2200 scholen. Hij deed zijn voorstel, die dag in Trouw.

Waarom? Als ik het goed begrijp, ook na lezing van de toelichting, is het vooral omdat jongens achterblijven in het middelbaar onderwijs.
Hebben we eindelijk een situatie waarin (aanstaande) vrouwen beter presteren. moet de achtergebleven sekse de volle aandacht hebben. 
Heeft die Besturenraad ook zo voorop gelopen in de tijd dat meisjes nog niet zo volop mee deden aan het voortgezet onderwijs? En waarmee stimuleren zij de meisjes uit andere culturen, ook een achterblijvende groep?
Ja zeker, de CDA-minister van onderwijs gaat gelijk geld besteden aan een onderzoek....dus zij ziet er wel iets in.  Geld genoeg.
Ik dacht dat de tijd van gescheiden onderwijs, met alle bezwaren vandien lang achter ons lag. Er was niet eens een tweede emancipatiegolf voor nodig om dat te bewerken....
Er zal best een positieve bedoeling zitten achter het  voorstel om in een bepaalde periode van de middelbare school jongens en meisjes gescheiden les te geven in wiskunde en in talen, maar het gaat voorbij aan een heleboel nadelen. Het belangrijkste voor mij is dat het plan er van uitgaat dat ALLE jongens die achterstand bezitten, dat alle jongens wiskunde-aanleg hebben en ALLE meisjes slecht zijn in wiskunde en beter in  talen.  De groepsaanpak. Dat is juist in een levensperiode dat de identiteit van een jongen/meisje zich gaat ontwikkelen funest. Je wordt weer in een groep geduwd. Meisje, denk er aan, je hoort tot de groep, die geen wiskundeaanleg heeft. Het plan is dan ook volkomen tegenstrijdig met het huidige onderwijsbeleid waarbij meisjes worden aangemoedigd meer voor exacte vakken te kiezen. Ook jongens worden in een bepaald perspectief gezet, dat van de competitie. Vrij vertaald: ‘haantjesgedrag’. Moeten we dat aanmoedigen?
De heer Kuiper en de minister van onderwijs stellen dat dit alleen een onderzoeksvoorstel is, maar dat voorstel is gebaseerd op verkeerde uitgangspunten. Jongens en meisjes zijn niet allen in een groep te vangen. Probeer andere manieren te bedenken die niet gebaseerd zijn op de traditionele rolverdeling . Onderwijskundigen genoeg, meneer Kuiper, die zich daar wel mee bezig willen houden. Maar niet terug naar af. Geen sekseonderscheid meer in het onderwijs.
Cock Kerling
(oud-leerling HBS-b, met rond een kwart meisjes in de eindexamenklas)Word lid van Vrouwenbelangen als je, met ons, vindt dat Gelijk Staatsburgerschap voor vrouwen in Nederland nog niet bereikt is. Kijk voor meer informatie op http://www.vrouwenbelangen.nl/vereniging/index.htm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten