maandag 24 oktober 2011

IAW Newsletter October 2011

Dear members,
In this newsletter a look at the IAW Board Meeting held in the beautiful country of Iceland when Board members evaluated 2011 and prepared for 2012. See also the inquiry of the IAW Commission on Health on the IAW website.
This month the world will welcome its 7 billionth baby, probably born in the Asia and Pacific Region. If it is a girl, will there still be a Commission on the Status of Women when she is twenty? Anyway, the main topic of CSW, the position of rural women, is momentarily discussed worldwide by many women organisations. Registration will be opened soon.
We were pleasantly surprised this month when three women activists received the Nobel Peace Prize.
The position of women in the Middle East has improved, but there is still a long way to go.
There is also improvement in acknowledging the important role of women in food production, in guarding the environment and in fighting desertification, but will women get the necessary tools, such as the right to own land and to be educated?
Still, there are opportunities. In Papua New Guinea women are calling the shots on a big Copper Mine - no opening without preserving human rights, social cohesion, environment and culture.
With kind regards,

Joke Sebus
 
INTERNATIONAL ALLIANCE OF WOMEN
ALLIANCE INTERNATIONALE DES FEMMES

IAW website: http://www.womenalliance.org

Equal Rights - Equal Responsibilities
Droits Égaux - Responsibilités Égales


Word lid van Vrouwenbelangen als je, met ons, vindt dat Gelijk Staatsburgerschap voor vrouwen in Nederland nog niet bereikt is. Kijk voor meer informatie op http://www.vrouwenbelangen.nl/

maandag 10 oktober 2011

Bestuursvergadering International Alliance in IJsland

Een stevige vergaderagenda, maar ook een kennismaking met de vrouwenbeweging van een land, dat op de eerste plaats staat van de Internationale Gender Equality List. Nederland is op die lijst uit de Top Ten gevallen en staat nu op een beschamende 17e plaats (!).
De ontvangende zustervereniging Kvenrettindafelag Islands (Icelandic Women's Rights Association) had een interessant programma voor ons opgesteld. Met inleidingen over het IJslandse beleid ten aanzien van Gender Equality en Human Rights.

Education dor Gender Equality

Drie gebeurtenissen spraken tot onze verbeelding. De Hjalli kinderopvangscholen met aparte klassen voor meisjes en jongens, de Gender Equality opleiding voor deelnemers in ontwikkelingslanden en de Vrouwenstaking van 25 Oktober 2010.

The Women's Strike - Oktober 25th 2010

Vorig jaar in oktober legden alle vrouwen in IJsland vanaf 14.25 uur hun werk neer en liepen met spandoeken door de straten van Reykjavik. Gelijk Loon voor Gelijk Werk - Geen Geweld tegen Vrouwen, was het devies. Meer dan honderdduizend mensen staakten op die dag en dat op een bevolking van nog geen vierhonderdduizend mensen. Mannen liepen mee.

Women have 65.65% of men's total salaries

The ordinary working day is 9-17 o'clock

Women get paid for work from 9-14.25 o'clock

After that we are doing voluntary work,

Why should we do that?Een knappe strategische planning ging aan deze staking vooraf..

Na het lezen van de Rijksbegroting met de zigzag-voorstellen van deze regering over arbeidsparticipatie van vrouwen vragen wij ons ook af: waarom nemen we dat eigenlijk? Is staken een goed antwoord?
Een bezoek aan Hjallastefna Kindergarten

Bij binnenkomst in de hal van het grote lage schoolgebouw liepen vijf kleine meisjes voorbij. Ze zijn een jaar of drie. Netjes op een rij, op hun sokken, ieder met een handboekje onder de arm. Ze waren niet onder de indruk van 30 vreemde vrouwen, want ze waren gewoon bezig met wat ze aan het doen waren.

Zo bleef het tijdens het hele bezoek, ook toen we door de klassen liepen. In kleine groepjes met klei prutsen, met blokjes bouwen, schaken, zelf papier uit de kast halen om te tekenen, in groepjes fantaseren met het speelgoed, heerlijk hollen buiten op de speelwei.
Wij kregen uitleg van Margret Pala Olafsdottir, die deze pedagogische methode had ontwikkeld. Z ij merkte als kleuterleidster dat zij meer tijd besteedde aan het corrigeren van het gedrag van jongens dan aan de meisjes. En erger: daarmee bevestigde ze juist hun beide rollen. Zij ontwikkelde toen dit pedagogische systeem en ontwierp speciaal meubilair en materiaal voor beide groepen. Het is een uitgekiend IJslands systeem, gebaseerd op de eigen verbeeldingskracht van kinderen en de band van mensen met de natuur. Plastic speelgoed is hier niet te vinden.

Het kostte Margret aanvankelijk veel moeite en zelfs tegenwerking om met dit systeem aan de gang te gaan. Nu zijn er 10 kinderdagverblijven voor kinderen van 5 tot 9 jaar en 3 basisscholen, verspreid over het hele land. Ouders betalen een extra bijdrage. Er is een wachtlijst.

Zoals op alle scholen in IJsland krijgen kinderen ontbijt en lunch. Het IJslandse schoolsysteem lijkt veel op het Deense. Wettelijk zijn kinderopvangcentra verplicht alle kinderen op te nemen, ook gehandicapte kinderen zoals autistische kinderen en kinderen met ADHD. Gehandicapte kinderen schijnen het op de Hjalli-scholen goed te doen.

Transnational Dialogue and Learning -a Gender Equality Training programme

Een 20-weken durend trainingsprogramma voor mensen uit ontwikkelingslanden, gesubsidieerd door de VN. Twee van hen hielden inleidingen: Khaled Mansoue uit Palestina en Susan Asio uit Oeganda. Dit project valt binnen het Bureau van Mensenrechten in IJsland. In alle projecten en evenementen ligt de nadruk op gender equality.

Wij waren allen zeer onder indruk van de energie van de vrouwenbeweging in IJsland.

Joke Sebus

Word lid van Vrouwenbelangen als je, met ons, vindt dat Gelijk Staatsburgerschap voor vrouwen in Nederland nog niet bereikt is. Kijk voor meer informatie op http://www.vrouwenbelangen.nl/vereniging/index.htm