zaterdag 25 februari 2012

bericht van E-Quality: Presentatie Benchmark Emancipatie

Wanneer: woensdag 7 maart 

Van 13.30-17.30 uur 
Waar: Mammoni, Mariaplaats 14, Utrecht

E-Quality presenteert op 7 maart gemeenten én werkgevers een nieuw platform om kennis en inzicht op te doen over optimale participatie van vrouwen. In deze tijden van economische crisis en de verwachte krapte op de arbeidsmarkt zijn gemeenten en werkgevers genoodzaakt om hun middelen nog doelmatiger aan te wenden. Tijdens deze feestelijke start- en netwerkbijeenkomst leert u hoe de nieuwe Benchmark Emancipatie van E-Quality u daarbij kan helpen.
Gemeenten 
* Hoe zorgen gemeenten ervoor dat meer vrouwen financieel zelfredzaam worden?
* Hoe zorgen zij dat de (vrouwen)organisatie(s) zo effectief mogelijk bijdragen aan hun beleidsdoelstellingen?
* Hoe krijgen zij meer uitkeringsgerechtigde vrouwen aan het werk?
* En hoe investeren andere gemeenten in de (arbeids)participatie van vrouwen? 
E-Quality biedt gemeenten met de Benchmark Lokaal Emancipatiebeleid een platform waarin zij leren hun middelen nog doelmatiger aan te wenden. 

Werkgevers
De Benchmark Career Equality helpt bedrijven en andere werkgevers bij het tot stand brengen van een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in alle lagen van de organisatie en het optimaal gebruik maken van een divers personeelsbestand. Een actueel vraagstuk nu veel bedrijven wettelijk verplicht zijn om 30% vrouwen aan de top te krijgen. In de benchmark wisselt u samen met andere deelnemers informatie en ervaringen uit over de effectiviteit, kosten en baten van verschillende maatregelen, zoals mentoring, vrouwennetwerk, arbeids- en zorgvoorzieningen, en  management development programma’s. 

Tijdens de bijeenkomst is er volop gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen. Op de bijeenkomst zijn adviseurs van E-Quality aanwezig die u meer kunnen vertellen over de opzet en de voordelen van de benchmark. Deelname is dit jaar kosteloos dankzij financiering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Programma


  • 13.30 - 14.00: ontvangst
  • 14.00 - 14.15: opening door Joan Ferrier, directeur E-Quality
  • 14.15 - 14.45: Gastsprekers waaronder Carlien Scheele, directeur Directie Emancipatie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • 15.00 - 16.00: Inspiratiesessies
  • 16.00 - 17.30: Netwerkborrel en mogelijkheid tot inschrijven deelname benchmark

Aanmelden
Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Het is wel verplicht om u aan te melden. AanmeldformulierWord lid van Vrouwenbelangen als je, met ons, vindt dat Gelijk Staatsburgerschap voor vrouwen in Nederland nog niet bereikt is. Kijk voor meer informatie op http://www.vrouwenbelangen.nl/vereniging/index.htm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten