dinsdag 19 oktober 2010

Vrouwen zijn geen minderheid!!!!

Sinds een kleine week weten we wie over ons gaan regeren, de komende periode. Een club van witte mannen van middelbare leeftijd, aangevuld met 3, pardon 4, dames. Drie vrouwelijke ministers is net teveel om van excuus-truus te kunnen spreken. Als er maar twee vrouwen in het kabinet zouden hebben gezeten zouden ze binnen de kortste keren na elkaar afgeserveerd worden. Laten we hopen dat deze drie ministers elkaar voldoende kunnen steunen in hun functioneren temidden van het donderdag geinstalleerde Old Boys Netwerk.
De aanval op de enige vrouwelijke staatssecretaris is al direct ingezet: Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner heeft een dubbel paspoort en Geert Wilders heeft al beloofd dat hij haar zal vragen haar Zweedse paspoort op te geven.

In de media werd en wordt druk gedebatteerd over het te geringe aantal vrouwen in dit kabinet. De tegenstanders van de kritiek vinden dat als je gaat zeuren over het aantal vrouwen, dan kan je ook wel over homo’s of over allochtonen beginnen. Deze opinie wordt overigens het vaakst verkondigd door witte hetero-mannen van middelbare leeftijd…
De denkfout die zij maken is deze: vrouwen zijn geen minderheid. Wij vormen de helft van de bevolking van ons land. Naast ons vrouw-zijn kunnen wij, net als mannen, homosexueel geaard zijn, of van allochtone afkomst zijn. Dat doet niets af aan ons vrouw zijn.
Het feit dat het aantal vrouwen, of beter gezegd het percentage vrouwen, een discussiepunt is is op zichzelf al een pleidooi voor een quotum. Stel het percentage vrouwen in organisaties verplicht op 50% en je hoeft het er nooit meer over te hebben. Zou dat geen oplossing zijn voor de energieverspilling die er plaatsvindt doordat vrouwen steeds opnieuw hun plaats moeten bevechten aan onderhandelingstafels en in beleidsbepalende gremia?
Freke Schoemaker

P.S.Onze politieke waakvrouw Annemarie Nijenhuis heeft in een grafiekje weergegeven hoe het de afgelopen jaren is gegaan met de man/vrouw samenstelling van de diverse kabinetten. U vindt het ook op onze website: http://vrouwenbelangen.nl/politiek/verkiezingen2008-2011/VR-in-opeenvolgende-regeringen.htm
Mijn conclusie: een plaatje zegt meer dan duizend woorden.
Word lid van Vrouwenbelangen als je, met ons, vindt dat Gelijk Staatsburgerschap voor vrouwen in Nederland nog niet bereikt is. Kijk voor meer informatie op http://www.vrouwenbelangen.nl/vereniging/index.htm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten