zondag 31 oktober 2010

Regeringsverklaring

26 oktober 2010

Zo juist de nieuwe premier Rutte gehoord. Slecht nieuws voor allen die zich inspannen onze samenleving meer gelijk te maken voor iedereen. Geen positieve discriminatie meer! Wat zou hij er onder verstaan? Stoppen met elke inhaalslag voor vrouwen, meisjes, vluchtelingen, homo's, gehandicapten, zwakbegaafden, anderstaligen? En wie gaat dat uitvoeren? Komt het onderwerp gelijke kansen nog ergens voor? Toch nog maar eens kijken of ik misschien iets gemist heb, of even niet goed heb geluisterd. Dus:

Ik heb het hele verhaal opgezocht op internet: http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/regeringsverklaring en er een aantal trefwoorden op los gelaten.

Een snelle oogst:

- het woord vrouwen zag ik eenmaal en wel bij gezinsmigratie, die vooral allochtone vrouwen betreft en voor hen moeilijker wordt gemaakt.

- het woord positieve discriminatie komt niet letterlijk voor, maar er staat: 'geen diversiteitsbeleid en voorkeursbeleid met zwaar accent op geslacht en etnische herkomst'. Wat gaat dat betekenen voor organisaties als E-quality of Aletta, de NVR en andere door de Rijksoverheid ondersteunde organisaties, die in hun doelstelling gericht zijn op vermindering van achterstandsposities van vrouwen, ook of speciaal van zmv-vrouwen?

- en wat betekent het voor organisaties als Forum, of VON, overlegorganen van de overheid ?

- het woord emancipatie of vrouwenemancipatie heb ik niet gevonden, maar dat verbaast niet, want er is ook geen minister of staatssecretaris, die dit beleid in de portefeuille heeft. Wordt deze afdeling op het ministerie van Onderwijs opgeheven?

- mooi klinken de woorden: ‘ieder heeft een uniek eigen talent’ , maar dat betekent toch niet dat ieder ook gelijke kansen heeft dat talent te gebruiken of te ontwikkelen? Sommige mensen hebben alleen maar talent om kwetsbaar te zijn.

Tot slot: Er is wel een grote actie op touw gezet tegen het snijden in cultuurbeleid? Maar waar blijven de vrouwenorganisaties?

Rutte cs zegt wel te willen samenwerken met andere maatschappelijke partijen. Laten we ons melden!

Cock KerlingWord lid van Vrouwenbelangen als je, met ons, vindt dat Gelijk Staatsburgerschap voor vrouwen in Nederland nog niet bereikt is. Kijk voor meer informatie op http://www.vrouwenbelangen.nl/vereniging/index.htm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten