vrijdag 19 november 2010

IAW Newsletter - november 2010

Over 'Geweld tegen Vrouwen' zal helaas nog vaak in de IAW Newsletter moeten worden gepubliceerd. Dit onderwerp staat centraal in het IAW Congres in Zuid-Afrika van 22 t/m 27 november 2010. Daarbij gaat het vooral om het misdadige geweld in conflictgebieden. Het is van belang dit te blijven signaleren en ook, wat deze verschrikkelijke massaverkrachtingen betekenen voor de slachtoffers. Langzaam komt de geneeskundige hulp voor onze Afrikaanse zusters op gang. En de roep om vervolging van de misdadigers wordt steeds krachtiger.

IAW-leden bereiden zich voor op drie belangrijke conferenties.

1. De conferentie over Klimaatverandering in Caucun, Mexico, van 29 November t/m 10 December 2010, onder leiding van Christiana Figueres. Op: http://unfccc.int/2860.php

2. Van 22 februari t/m 4 maart 2011 vergadert de Commission on the Status of Women in New York.
Het onderwerp is: De toegankelijkheid en deelname van vrouwen en meisjes in educatie, training, wetenschap en technologie. Dit houdt ook in: de gelijkwaardige toegankelijkheid van vrouwen in beroep en werkgelegenheid.
Te vinden op: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw55/onlinediscussion3.html

3. De Commission on Sustainable Development vergadert op 5 t/m16 mei 2011, ook in New York.
Hierbij gaat het om lange termijn oplossingen voor duurzaam landbouwbeleid en het bestrijden van de armoede. Meer op: http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd16.shtml

Verder in de IAW Newsletter:
* het installeren van de leden van de Board van UN Women, waarbij Iran op het laatste ogenblik werd uitgerangeerd ten gunste van Timor Leste;
* de evaluatie van het 'mensenrechtengehalte' van de Verenigde Staten van Amerika door de Human Rights Council, en best interessant om te lezen;
* de uitbraak van polio in Congo en cholera in Haiti;
* en de blijdschap van de mensen in Myanmar over de invrijheidstelling van Aung San Suu Kyi!


check: http://www.womenalliance.org/In this newsletter we try to inform you on the Conferences which are coming next at the UN. The Conference on Climate Change in December 2010, CSW in 2011 and also the Commission on Sustainable Development.

Violence against Women will sadly stay a permanent issue in our news, but it is important to keep ringing the bell. The horrifying rape of women by criminal gangs in conflict areas have become known worldwide. We see a few rays of hope and action to help and to empower our unfortunate sisters.

The United Nations installed an Executive Board for UN Women and also agreed unanimously on three draft resolutions, including one on Violence against Women. The Human Rights Council asked the United States for a review of its human rights record. Interesting to read!

Cholera in Haiti and an outbreak of poliomyelitis in Congo demanded immediate action.

And: in Myanmar people were very happy with the freedom of Aung San Suu Kyi!
Word lid van Vrouwenbelangen als je, met ons, vindt dat Gelijk Staatsburgerschap voor vrouwen in Nederland nog niet bereikt is. Kijk voor meer informatie op http://www.vrouwenbelangen.nl/vereniging/index.htm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten