zondag 30 januari 2011

verkizingsbijeenkomst vrouwenbelangen


Uitnodiging voor verkiezingsbijeenkomst

Met veel genoegen nodigt het bestuur van Vrouwenbelangen u uit voor een bijeenkomst met het oog op de komende verkiezingen. De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen is mede bepalend voor de samenstelling van de Eerste Kamer en daarom van groot belang voor de stabiliteit van onze minderheidsregering. Het aantal vrouwen in de regering is gedaald tot het niveau van de jaren tachtig. Wat is er over van het streven naar gelijke deelname en gelijke invloed van mannen en vrouwen? Pas in mei komt het kabinet met een nieuwe emancipatienota. Willen we het kabinet een blanco cheque geven? Weten we wat we van andere partijen mogen verwachten?

Het bestuur van Vrouwenbelangen heeft de politieke partijen gevraagd in korte statements aan te geven waarom vrouwen zouden moeten stemmen op 2 maart en wat hun speerpunten zijn voor vergroting van de kansen van alle in Nederland wonende vrouwen. Met dit verzoek ontvingen de partijen de tekst van het VN-vrouwenverdrag. Per 1 februari kunt u de reacties van de partijen vinden op onze website. Ze vormen de basis voor de bijeenkomst met als titel

Meer vrouwen in de politiek voor een sterkere democratie.
De bijeenkomst vindt plaats op
Zaterdag 12 februari 2011 van 13.00 tot 16.00 uur
in de Idazaal,  
(Juffrouw Idastraat 2, Den Haag, tel. 070 313 2070 ).
Ingang via de poort naast Prinsestraat 37, Den Haag

Wij brengen deze middag de verkiezingen in verband met het VN-vrouwenverdrag. Wij zijn verheugd dat we Caecilia van Peski, VN-vrouwenvertegenwoordigster in 2010, en Mieke van der Burg, voorzitter van de Vereniging voor Vrouw en Recht en ex Tweede Kamerlid, als spreeksters kunnen aankondigen.
Caecilia van Peski spreekt over de relatie tussen vrouwen en democratie.
Mieke van der Burg zal ingaan op de relatie tussen speerpunten van de partijen en de conclusies van het CEDAW-comité over de implementatie van het verdrag in Nederland.
Na deze korte inleidingen kunnen de deelnemers en de vertegenwoordig(st)ers van politieke partijen de discussie aangaan over belang en realisatie van die speerpunten.
Na afloop is er gelegenheid tot netwerken.

U kunt zich tot 8 februari aanmelden als deelnemer aan deze bijeenkomst per email: bureau@vrouwenbelangen.nl  o.v.v. 12 februari, of per telefoon nr 06 40452425 bij Freke Schoemaker. Er zijn voor u geen kosten aan deelname verbonden.
Het bestuur hoopt u te kunnen begroeten op 12 februari!

Met vriendelijke groet,

Leonie van Gils,
Voorzitter


P.S. Als u het streven naar gelijk staatsburgerschap van vrouwen en mannen in al hun diversiteit een warm hart toedraagt, kunt u aan het realiseren daarvan ook bijdragen door lid te worden van onze Vereniging. Zie daarvoor de bijgesloten flyer of download deze van onze website www.vrouwenbelangen.nl.  
Word lid van Vrouwenbelangen als je, met ons, vindt dat Gelijk Staatsburgerschap voor vrouwen in Nederland nog niet bereikt is. Kijk voor meer informatie op http://www.vrouwenbelangen.nl/vereniging/index.htm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten