zondag 15 augustus 2010

Gelijke behandeling???

Vorige week ontving ik via email een schokkende powerpoint-presentatie, getiteld “Canvas Prison”. In een serie dia’s werd duidelijk gemaakt wat het dragen van een Boerka in de praktijk inhoudt. Een zwaar kledingstuk, waarmee vrouwen niet alleen aan het zicht van de buitenwereld worden onttrokken, maar ook zelf nauwelijks meer zicht hebben op die buitenwereld. Voor hun ogen is een fijnmazig gaas in de “kijkopening” van de Boerka geplaatst, waardoor het zicht in hoge mate wordt belemmerd. Een bril dragen wordt onmogelijk door de Boerka, dus als je als vrouw slechtziend bent: pech!!! Veilig de straat oversteken: jammer dan, het uitzicht wordt zo belemmerd dat er veel ongelukken gebeuren. Maar ook: hard weglopen is nogal lastig! En wat denk je van bevallen in een boerka? En je kind knuffelen, vasthouden, voeden, oogcontact?...
Gelukkig heeft iemand inmiddels de presentatie op YouTube gezet: Kijk maar eens op http://www.youtube.com/watch?v=ojBrzUil0Ig.
Wie de powerpoint-presentatie wil ontvangen kan deze aanvragen bij bureau@vrouwenbelangen.nl

Vrijdag j.l. stond in mijn krant in een heel klein berichtje dat een Iraanse vrouw, waarschijnlijk na dagenlange marteling, haar overspel heeft toegegeven. Zij zal, naar "goed islamitisch gebruik"worden gestenigd...

Nog meer islam, of nog meer vrouwenmishandeling:
Time is in opspraak. Het veelgelezen Amerikaanse tijdschrift heeft op de cover Aisha afgebeeld. Een tot voor kort onbekende vrouw, die gruwelijk mishandeld is door de Talibaan. Time is helder over het waarom van plaatsing: What Happens If We Leave Afghanistan. Op de weblog van nrc is de discussie hierover losgebarsten... Volg de discussie of praat mee op http://weblogs.nrc.nl/expertdiscussies/kan-de-cover-van-time/

In Nederland worden de bestaande wetten met betrekking tot gelijke behandeling geïntegreerd tot één nieuwe wet. Recent is hiervoor het concept-wetsvoorstel Integratiewet Awgb ter consultatie voorgelegd. De internet-consultatie loopt tot 1 oktober. Kijk hiervoor op http://www.internetconsultatie.nl/integratiewetawgb

En tenslotte iets geheel anders:
Een kwart van de, door een Brits modeblad ondervraagde, vrouwen toont hun ware gezicht niet aan hun partner... Hoe dat zit? Zij hebben zich nog nooit "naturel "aan hun partner laten zien, en een flink deel van deze vrouwen sluipt 's morgens eerder dan manlief het bed uit om alvast de make-up wat bij te werken. Het mocht anders eens op een relatiecrisis uitlopen. Misschien moeten deze vrouwen eens een tijdje aan de Boerka????
Lees het artikel op http://www.nu.nl/lifestyle/2304100/kwart-vrouwen-toont-ware-gezicht-niet-partner.html

Freke SchoemakerWord lid van Vrouwenbelangen als je, met ons, vindt dat Gelijk Staatsburgerschap voor vrouwen in Nederland nog niet bereikt is. Kijk voor meer informatie op http://www.vrouwenbelangen.nl/vereniging/index.htm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten