zondag 1 augustus 2010

Meer vrouwen in de politiek?!!!

KIESRECHT en VERKIEZINGEN


In 1894 werd de “Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht“ opgericht. Het begon met een klein aantal leden ook al omdat veel vrouwen door hun man werden tegengehouden om zich aan te sluiten. Maar langzaam groeide onder aanvoering van de eerste voorzitter Annette Versluys-Poelman, het besef onder vrouwen dat hun stem nodig was om gewenste maatschappelijke verbeteringen te kunnen bereiken.

De tweede voorzitter, Aletta Jacobs van 1903 - 1919, was sterk gericht op het verkrijgen van kiesrecht. Zij vernam in 1883 al dat in de grondwet inzake kiesrecht alleen Nederlanders genoemd werden, dus niet mannen of vrouwen. Zij verzocht toen de burgemeester van Amsterdam om op de kiezerslijst te worden geplaatst, als belastingbetalend burger. Dat werd geweigerd en zij ging in beroep tot en met de Hoge Raad, die haar meldde dat een vrouw geen kiesrecht mocht uitoefenen. In 1887 werd in de nieuwe Grondwet het actieve en passieve kiesrecht aan mannelijke Nederlanders toegekend!

Het is aan de strijd van die eerste vrouwen te danken dat in 1917 het passieve en in 1919 het actieve kiesrecht ook aan vrouwen werd toegekend, door het woord mannelijke weer uit de grondwet te schrappen. Weinig zullen die eerste vrouwen hebben vermoed dat nu, in 2010, nog steeds vrouwen actief zijn om (verborgen) achterstanden op mannen in te halen.

De Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en gelijk Staatsburgerschap, kortweg Vrouwenbelangen, is een rechtstreekse opvolger van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht.

Het gelijk staatsburgerschap is tegenwoordig een speerpunt voor de vereniging, vooral, maar niet uitsluitend, gericht op evenredige vertegenwoordiging in de politieke organen.

In 1996 maakte het Kabinet streefcijfers bekend, voor Tweede Kamer en Provinciale Staten 35%, bij elke volgende verkiezing 5% groei; voor Eerste Kamer en Gemeenteraden 30% , ook telkens te verhogen met 5% tot evenredigheid bereikt is. Dat houdt in dat nu in 2010 die evenredigheid bereikt zou moeten zijn…. Hoe staan we er nu voor?

Tweede Kamer dit jaar 41%

Provinciale Staten 2007 36%

Eerste Kamer 2007 35%

Gemeenteraden 2006 26%

De uitslagen van ruim 400 gemeenteraden 2010 zijn nog niet kompleet, maar steekproeven zien er niet erg hoopvol uit.

De streefcijfers zijn duidelijk niet gehaald.

Het is nog steeds nodig om te stimuleren dat op vrouwen voorkeurstemmen worden uitgebracht.

De meeste partijen hebben voldaan aan het verzoek van M/V 50/50 (een werkgroep van Vrouwen-belangen) om achter elke kandidaat op de kieslijst een m of v te zetten, zodat kiezers weten of zij op een man of vrouw stemmen.

In 2011 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. De partijen zoeken nu hun kandidaten, dus nu is het tijd om als partijlid te bevorderen dat er voldoende vrouwen op de lijsten komen en vooral op verkiesbare plaatsen. Omdat Provinciale Staten de Eerste Kamerleden kiezen, bepaalt de samenstelling van Provinciale Staten mede de aantallen vrouwen in de komende Eerste Kamer.

Belangrijke verkiezingen dus, maak gebruik van het kiesrecht waar bijna een eeuw geleden zo hard voor gevochten is.

Annemarie Nijenhuis-Hasselman

penningmeester van Vrouwenbelangen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten